Sergi Maziye Bakma Mevzu Derin


Tasarım ekibimizin OMM gezisinde ziyaret ettiği karma sergi, geçmişten günümüze birey ve toplum arasındaki ilişkide bireye ve kimliğe biçilen rollere, toplumsal normlara dayanan alışkanlıklara ve “öteki”yi tanımlama biçimlerimize odaklanmaktadır. Sergi, 31 Temmuz 2022 tarihine kadar görülebilecektir.