Ataköy Seapearl Ofis Kulesi


Proje tarihi: 2016-devam ediyor
Tamamlanma tarihi: Yapım aşamasında
Yatırımcı: Kuzu Grup, KAT Inc, Qatari Diar ortaklığı
İnşaat alanı: 23.850 m²
 
Hizmetler
Master plan tasarımı
Konsept Tasarım Projesi
Ruhsat projesi (kesin proje)
Mimari Uygulama Projesi
Çok Disiplinli Proje Koordinasyonu
 
İç Mimari Tasarım Projesi
İç Mimari Uygulama Projesi
Sistem ve nokta detay projeleri
 
 
 
Ataköy, merkezlere yakınlığı, yapıların kalitesi, park ve yeşil alanları ile İstanbul'un en konforlu ve modern yaşam alanlarından biridir. Bu verileri tasarım kriterlerinin başına yerleştiren “Ataköy SeaPearl” Projesi Konut, Otel ve Ofis gibi kente kazandıracağı zengin çeşitlilikteki yaşam ve çalışma alternatifleriyle, bölgenin temsil ettiği modern mimari anlayışı günümüz yaşam değerleriyle buluşturmuştur. İstanbul’un, konumu dolayısıyla en değerli sahil bandı Ataköy’de projelendirilen “Ataköy SeaPearl”de, konut ve otel yapıları, kentin mimari değerlerinin uzantısında, İstanbul’un boğaz imgesini ‘su’ ile kurduğu görsel ve fiziksel ilişkiyi güçlendirirken, Ofis binası, kent merkezinin dinamizmini yakalamaktadır.
Seapearl’un prestijli sahil yoluna cepheli, 3.830 metrekarelik alanı üzerinde projelendirilen Ofis Binası tasarımında temel kriter, çalışma hayatının dinamik ve devingen yapısını vurgulayacak cephe ve iç plan çözümleridir. Zemin katında ticari fonksiyonlara da yer veren bina, modern teknoloji ile donatılmış altyapısı ve estetik ve üretim kalitesi yüksek cephe tasarımıyla, İstanbul kent yaşantısına ağırlıklı olarak konut projeleriyle katılan Ataköy’e, ofis / çalışma hayatını davet eden öncü ve yenilikçi bir projedir.
Ofis binasına erişim, sahil yolundan bir landmark gibi algılanan ve ana binaya girişi tarifleyen kolon / saçak strüktürünün altında planlanmıştır. 2.140 metrekare üçgen formu üzerinde yükselen ofis katlarının iç mekan planlamasına estetik bir değer olarak da katılan “kolon”, dışarıdan bakıldığında, binaya “güç” ve “prestij” katan bir etkiye sahiptir. Binayı şekillendiren alanın üçgen formunun planlamada yarattığı dinamik ve çok yönlülük cephede devam ettirilmiş, üçgen şeffaf birimler kristal bir yapıyı çağrıştırmak için belli bir düzen içinde yan yana eklemlenmişlerdir. Üçgen şeffaf cephe yüzeylere, yatayda, her katta rastlantısal bir kurguyu destekleyen yeşil kat bahçeleri eşlik etmektedir. Yeşilin ve suyun maksimumda gündelik hayata katıldığı Ataköy Seapearl projesinin rekreasyon ve peyzaj kararlarına bir göndermede bulunmak adına cephedeki “kentsel teknoloji” ile birlikte hayat bulan yeşil teras bahçeler, aynı zamanda ofis kullanıcıları için nefes alma noktalarıdır. 
Ofis binasının kat planı, farklı firmaların kullanımına olanak verecek şekilde toplamda 164 adet bağımsız bölüme bölünebilen ya da tek katında bir firmanın yer alabileceği esnek kat plan çözümlemesine sahiptir. 35.330 metrekare inşaat alanına sahip, liftli, otomatik otomasyonlu otopark sisteminin projelendirileceği Ofis binasında, 3 bodrum kat ve zemin üstünde 14 ofis katı bulunmaktadır. 22.000 metrekare satış alanına sahip ofis binasının zemin katında, sahil yolundan doğrudan erişilebilen 1.800 metrekarelik ticaret alanı kurgulanmıştır. Üçgen saçaklarla kent zemini sürekliliğine özel bir vitrinle katılacak olan ticaret cephesi, üzerinde devam eden ofis cephe strüktürü sayesinde Seapearl projesinde de yakalanan modern mimari anlayışın Ataköy’deki güncel bir uzantısıdır.