A World of Our Own Making Artifacts Between Culture and Technology


Yüksek Mimar Şulan Kolatan’ın anlatımıyla gerçekleştirilen seminerde; kültür ve teknoloji arasındaki  karmaşık ve  dinamik ilişki ele  alınarak birlikte oluşturdukları birikimin, insan üretimi nesnelere  olan etkileri üzerine  konuşuldu. Öğrenme sürecinin ardından kazanılan vasıf ile  nesnelerin  el ile üretimi  olarak  tanımlanabilen  zanaatkârlık  kavramının, post- dijital olarak adlandırdığımız bir dönem içine girdiğimiz günümüz  koşullarında  nasıl yeniden yorumlandığı örnek çalışmalar üzerinden incelendi.