'Mimari Tasarımlarda Yerel Özellikler Korunmalı'


Emlaktasondakika web yayına görüşlerini bildiren Evrenol Arhitects kurucusu Yüksek Mimar Mehpare Evrenol; “ Yıllar içinde kimliksizleşen kentlerimizin yeniden yapılandırma süreçleri doğru yönetilmeli. Kentliye aidiyet duygusunu yeniden kazandırmak adına mimari tasarımlarımızda ve kent planlamasında kentin sahip olduğu yerel özellikleri yeniden yaşam alanlarımıza dahil etmeliyiz. ” dedi.

“Kentlerimizin herhangi bir caddesinden kesit aldığımızda ayrışma, farklılaşma göremiyoruz; toplumsal hafıza silinmiş durumda ve gündelik hayat denen yaşam dinamiği aidiyet duygusundan yoksun. Göçlerle, nüfus artışıyla, globalleşmeyle tüm dünya kentlerinde mimarilerde bir sadelik, kolay yapılabilirlik, gittikçe birbirine benzeşme sorunları ortaya çıktı ve bu yapılaşma faaliyeti kent dokusu kavramını tahrip etti. Ülkemizde de tip proje kavramı kentlerimizi esir almış durumda ki bu kentin yerel özelliklerinin tahribine yol açıyor, zamanla da kentler kimliklerini kaybediyor. Geleneklerin tahrip edilmesi sonucunda insanların yüzyıllardır biriktirdiği kültürel değerlerin yok olduğunu, şehirlerin bunları taşıyamadığını ve mimari tekil çabaların yetersiz olduğunu görüyorum. Geleneğin korunması, geleneğin mimariye entegre edilmesi gerekiyor. Yerine, zamanına, yöresine ve arazisine uygunluk şartı ön plana alınarak geliştirilen projeler kentlere kimlik kazandıracak ve farklılaşmayı sağlayacaktır. Kent dokusu içinde bu farklılaşmanın önemi çok büyük. Ancak bu koşullarda kültürel birikimimizi yaşatabilir ve daha yaşanabilir çevreler üretebiliriz.”