Mimarım Engelinin Farkındayım


Özürlüler Kongresi'nin 2013 yılı etkinliklerinde kendimize çok önemli bir görev verdik:
 
Engeliyle yaşayan bireyin yetersiz ve çoğu zaman yanlış üretilmiş mekanlarda büyük zorluklarla karşılaştığı bir fiziki çevrede yaşıyoruz. Oysa hem kentsel hem de bina ölçeğinde, yaşam alanlarını dönüştürebilme olanağına sahip bir mesleğin mensubuyuz. Mimarlar Workshop olarak bu farkındalığı yaratmak ve dikkatinizi mimarlığın geniş olanaklarına çekmek için sizlere çağrıda bulunuyoruz:
 
Mimarlık matematiksel büyüklüklerden değil yaşamın içinden türetilmelidir. Engeli olan bireyin yaşam alanlarını genişletmek için projelerimizde yönetmeliklerin de üzerine çıkarak titizlikle ihtiyaçlara yanıt verelim. Mesleğimizin şu andan itibaren gelecek kuşaklara bırakacağı en değerli miras, engelli bireyin hakkını koruyan, sosyalleşmeyi herkes için eşitlikçi kılan anlayışı olmalıdır.