Workplace Environmental Psychology


Prof. Dr. Ümran Topçu ile gerçekleştirilen online eğitim seminerinde geçmişten günümüze sürekli bir dönüşüm sürecinde olan ‘‘çalışma mekânları’’ ele alınmıştır. Günümüzün değişen yaşam koşullarının çalışma biçimlerine olan etkisi ve bunun insan yaşamı üzerindeki yansımaları üzerine tartışılmıştır. Çalışma mekânları ile kullanıcılarının kurduğu ilişkiler çevresel psikoloji açısından değerlendirilmiştir.