54. Cadde


Yatırımcı: TURKMALL & YU GROUP
İnşaat alanı: 183.350 m²
Ofis alanı: 72.520m²
Ticaret alanı: 50.370 m² 
 
Proje tarihi: 2016-devam ediyor
 
 
Hizmetler:
Master plan tasarımı
Konsept Tasarım Projesi
Ruhsat projesi (kesin proje)
Mimari Uygulama Projesi
Çok Disiplinli Proje Koordinasyonu
 
İç Mimari Tasarım Projesi
İç Mimari Uygulama Projesi
Sistem ve nokta detay projeleri
 
Adapazarı’nın yeni yerleşim bölgelerinden Serdivan’da hayata geçirilmesi planlanan “54. Cadde” projesi, alış-veriş / ofis / studio aparts karma kullanım konsepti, modern teknolojiye sahip alt yapısı ve özellikli mimari tasarımıyla kentin yeni çekim merkezi olmayı hedeflemektedir. Kent merkezinden uzanan ticaret aksı / Çark Caddesi’nin sonunda, Serdivan’da yeni açılan bulvara cepheli konumuyla özellikli bir alan tarifleyen proje, aynı zamanda Belediye Binası, planetaryum, sağlık kuruluşları, kültür merkezi, kent parkı ve nitelikli konut yerleşimleri gibi zengin kent fonksiyonlarına da komşudur. Proje master planlamasında amaç, kentlilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri açık semt 
çarşılarının ve alış-veriş merkezinin; sosyalleşebilecekleri yaya yolları ve meydanlarının; iş hayatının dinamizmini yakalayabilecekleri konforlu ofis alanlarının; farklı ünite planlamasıyla çeşitlenmiş çok alternatifli öğrenci ve çalışana yönelik barınma zonlarının bir biri içine geçebilen kurgunun elde edilmesidir. Bu bağlamda projede ticaret fonksiyonuna erişim kent zemini sürekliliğinde devam ettirilmiş ve alana gerek yaya gerek araçla çok yönlü erişim sağlanmıştır. Araç trafiğine açık, kuzey-güney doğrultusunda açılan ve tasarımın ana kurgusunu oluşturan “54. Cadde”, araziyi kent zemin kotunda “kapalı alışveriş merkezi” ve “sokak çarşı” konseptlerinin yer aldığı iki alana bölmektedir. Üst kotlarda yaya köprüleriyle birleşen ve alan kullanımında bir bütün olarak deneyimlenebilen bu iki zonda, bulvara bakan batı yönünde zemin üstü 1 kat ticaret ve üzerinde 3 kat ofis blokları; kent merkezinden gelen aksa açılan güney yönünde kapalı AVM üzerinde zemin üstü 1 kat ticaret ve üzerinde 2 kat apart ünite / stüdyo apartlar yer alır. Projede düşey yerleşim kurgusu kamusal ve özel alanın birbirinden ayrıştırılması yönündedir. Böylelikle sosyalleşme olanakları arttırılmış, hem kent yaşam dinamiklerini besleyen hem de mahremiyeti koruyan mimari anlayışla kullanıcılara alternatifli zaman ve mekan deneyimi sağlanabilmiştir. 
 
Bulvar cephesi (batı yönü) yaya girişi, modernize edilmiş kolon ve kemer strüktürleriyle tanımlanmış kent meydanından sağlanmış; alanda gezinme güzergahı, zemin kotunda planlanmış çarşı, semt pazarı ve yeme-içme alanları etrafında belirlenmiştir. Yaya güzergahının durak noktaları, 54. Cadde aksına birer “niş” gibi eklemlenen ve kullanıcıları için alış-veriş ve sosyalleşme imkanı sağlayan, kentsel peyzajla zenginleştirilmiş meydanlardır. Mevcut arazide yer alan stadyum, projenin yeşil alan / rekreasyon tasarımı için bir referans olmuş, projeyle birlikte taşınacak olan stadyumun Serdivan’a sunduğu yeşil doku ve oluşturduğu kentsel hafıza, zemin üstünde düzenlenen çatı-bahçeleri ile tekrar kente kazandırılmış, kullanıcıları için özellikli peyzaj tasarımıyla alternatif bir park alanına dönüştürülmüştür.