Astana Zhastar Palace


Proje tarihi : 2012 (yarışma)
 
Önerilen projenin tasarımı 3 temel karar üzerinde şekillenmiştir: Birincisi, Respublika Caddesi’nin batısından proje alanına uzanan yaya aksının güçlendirilerek korunması; ikincisi elde edilen yaya aksının ana bir omurga olarak işlevlendirilerek, bina içi programlara farklı eylem türleriyle destek vermesi ve son olarak tüm binaları dinamik bir örtü altında toplayarak kullanıcıları için farklı ve zengin deneyimlere olanak veren bir iç hacim oluşturulması.Proje alanı içinden geçen ve kesilmeden korunarak projeye dahil edilen mevcut yaya aksının 2 yanında ana programlardan biri olan oditoryum ile çok amaçlı salonlar, açık kapalı sergi salonları, derslikler, spor tesisleri, bahçeler ve rekreasyon alanları bulunmaktadır. Yeşil dokuyla desteklenen yaya aksı, binaların arasından geçerek önerilen mimari programları besleyen ve projenin kalbi niteliğindeki “kentsel meydan”a açılır. Tüm programların kesiştiği bir alan olarak önerilen meydan, salt bir geçiş yerinden çok, bir buluşma noktası, kullanıcılar için sert iklim şartlarından onları koruyan bir kamusal alan olarak ele alınmıştır. Kültür merkezini oluşturan tüm programlar tek bir bina yerine birbirine geçiş olanaklarına sahip, çok katmanlı bir yapı oluşturan farklı binalara dağıtılmışlardır. Birbirinin üzerine ara ve asma katlar oluşturacak şekilde konumlandırılan ortogonal kutular, kullanıcılarına farklı kotlarda bulunabilme ve böylece her defasında farklı mekansal deneyimler yaşatan yeni hacimlerin oluşmasına olanak verir. Blokların cepheleri açık sergi, tırmanma duvarı gibi fonksiyonlara ev sahipliği yaparken, çatılar da yine önerilen örtü altı rekreasyon alanları olarak program çeşitliliğine katkıda bulunur. Yapının Respublika Caddesi’ne bakan cephesinin önünde iki büyük havuz kütlesi yer almaktadır. Bu havuzlar, yazın yansıma havuzu, kışın ise buz pateni pisti olarak kullanılacaktır.Blokların oluşturduğu katmanlı yapılar bütünü dinamik bir örtü ile kapatılarak, içeride yekpare mekan hissini yaratırken, yarattığı mikro klima ile, Astana’nın sert iklim koşullarında kullanıcıların keyifle vakit geçireceği ferah bir iç-hacmi yaratmaktadır. Örtü, dinanik formu ile, kentin işlek caddesinde eksik olan, ikon / landmark yapı eksiğini kapatacak, sadece fonksiyon olarak değil, görsel olarak da bir çekim merkezi yaratacaktır. Örtünün dinamik formu, içerdeki farklı işlev kutularından referans almaktadır ve bütün mekanı tanımlayan kapsayıcı elemandır. Örtünün yarattığı iç hacim sayesinde, fonksiyonları var eden yapılardan taşan tüm eylemlere zengin mekânsal etkiler kazandırılmıştır. Bloklar ile örtü çeperi arasında kalan alanlar ise sera-bahçe olarak kullanılacaktır. Örtünün üzeri, photovoltaik panellerle kaplanarak yapının kendi enerjisinin bir bölümünü karşılaması sağlanacaktır. Böylece kültür merkezi zengin eylem çeşitliliği ile kullanıcılarına yaz-kış ve gece-gündüz örtü altında açık alanda bulunma şansını vermektedir. Örtüyü oluşturan konstrüksiyonda açılan yırtıklar opak yapısı ile kontrollü şekilde ışığı ve ısıyı iç mekanlara taşımaktadırlar. Yine örtü yanlarındaki açılır menfezler sayesinde yüksek sıcak hava deşarjı sağlanacaktır.