Balıkesir Kent Merkezi


Proje tarihi: 2020
Yatırımcı: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Kentsel tasarım alanı: 253.617 m²
 
Hizmetler:
Tamamlanan: Master Plan, Konsept Proje
 
Balıkesir şehrinin ana arterlerinin kesişim noktası olan gar meydanın ve çevresinin; işlevsel, çağdaş, sürdürülebilir, bilgiye dayalı kent yönetimine uygun ve ekonomik olarak uygulanabilir bir model ile yeniden düzenlenmesi projesidir. Kentsel tasarımda Altıeylül ve Karesi Belediyelerinin sınırları içinde kalan toplu taşıma merkezi, tescilli kamusal binalar, demiryolu arazileri, Akıncılar Mahallesi ve Çay Deresi bölgeleri bir bütün olarak ele alınarak projenin sosyal ve ekonomik vizyonu kent ölçeğinde değerlendirilmiştir.
 
İlk aşamada kent meydanı altındaki kapalı otopark ve köprü inşa edilerek projenin diğer etapları için kaynak yaratılacak, sonrasında bulvar ve rekreasyon parkı hayata geçirilecektir. Kamusal binaların taşınması sonrasında tren yolu alanındaki sosyal ve kültürel tesisler faaliyete geçirilecektir. Tren yolunun deplasesi sonrasında ise bölgedeki tescilli binaların yeni fonksiyonlarıyla kamusal alana katılmaları ile kent merkezi tamamlanmış olacaktır. Yeni merkezin yaşama başlaması ile birlikte Akıncılar Mahallesi ve Çay Deresi bölgesinin kentsel dönüşümü için çalışmalara başlanabilecektir.
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render