cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry
Evrenol Architects - Hadımköy Sanayi ve Depolama Alanı Kentsel Tasarım Projesi

Hadımköy Sanayi ve Depolama Alanı Kentsel Tasarım Projesi


Yarışma & Proje tarihi: 2019
Yatırımcı: İlbank
Planlama alanı: 1.640.002,16 m²
Sanayi alanları: 1.046.686,61 m²
 
Hizmetler
Master Plan, Kentsel Tasarım Projesi
 
İstanbul'un yeni gelişmekte olan bölgesi Hadımköy’de İstanbul Havaalanı’na yakın konumu ile kentin en önemli sanayi bölgelerinden olmaya aday alanda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İlbank tarafından düzenlenen davetli yarışmada edinilen birinciliğin ardından geliştirilen “Master Plan ve Kentsel Tasarım Projesi’nde” insan odaklı bir anlayış ile sürdürebilir, fonksiyonel, estetik ve kente değer katan bir doku elde edilmesi hedeflenmiştir.
 
Planlama ve Kentsel Tasarım Proje sürecinde “sanayi bölgesi planlama” kavramı yeniden ele alınmış, örnek ve yenilikçi bir model olması için lojistik ve üretim ihtiyaçları kadar insan ihtiyaçları da dikkate alınmıştır. Alanın bütüncül bir yaklaşım ile tasarlanması sayesinde sanayi işlevi haricinde, meydan, otel, ticaret, akaryakıt istasyonu, belediye hizmet, resmi kurum, eğitim, sağlık, dini tesis, sosyal tesis, kreş, spor, park ve yeşil alan gibi birçok farklı fonksiyonu barındıran sürdürülebilir bir kent parçası elde edilebilmiştir.