Hitam Orta Ölçekli Üretim Ve Ticaret Üssü İmar Planı Tasarımı


Proje tarihi: 2020
Yatırımcı: İlbank & Hitam Yapı Kooperatifi
Planlama alanı: 1.612.042,35m²
Sanayi alanları: 1.085.829,12m²
 
Hizmetler
Master Plan, Kentsel Tasarım Projesi
 
İstanbul Havaalanı’na yakın konumu ile kentin en önemli sanayi bölgelerinden olan Hadımköy’de İlbank ve Hitam Yapı Kooperatifi’nin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenen “Master Plan ve Kentsel Tasarım Projesi’nde” alan, “biyofilik tasarım” anlayışı ile tasarlanmıştır. Bütüncül bir kurgunun önerilmesi ve tasarım bağlamında ortaya konan temel ilkeler doğrultusunda çevresiyle ilişkilendirilmiş, doğal ve ekolojik çevre değerlerini gözeten, sosyal ve kültürel donanımlarla zenginleştirilmiş, sürdürülebilir, yaşanabilir ve nitelikli bir yaşam alanının ortaya konulması hedeflenmiştir.
 
Meydan, projenin odak noktası olarak ele alınıp rekreatif, ticari, sosyal ve kültürel donatılara sahip kamusal alanlar tasarlanmıştır. Biyolojik gölet ile birleşen rekreasyon alanları ile merkez konumdaki millet bahçesi, hatıra ormanı ve lavanta bahçeleri; biyofilik ögeler olarak projede yer almıştır. Yeşil alanlar; sürdürülebilirlik çerçevesinde insan ve toprağın ilişkisini kuvvetlendirmek amacıyla tarımsal üretim yapılabilen meyve bahçeleri ve ekim-dikim alanları olarak değerlendirilerek üretim alanları olarak planlanmıştır. 
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render