cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry
Evrenol Architects - İzmir Başkanlık ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi Yarışması

İzmir Başkanlık ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi Yarışması


Başkanlık ve şehir meclisleri yapısı ve ona eklemlenen yeni kamusal alanlar, kent belleğinin odak noktası olan konak meydanının ölçeğini genişleterek alanı kentin uygarlık odağına dönüştürmektedir. Yapının fonksiyonları konak meydanına ve yakın çevredeki kamusal alanlara dolayısı ile tüm hemşerilere açıktır. Yapıda farklı kademelerdeki açık alanlar, manzara izleme alanları, yürüyüş yolları ve peyzaj alanları, farklı kotlardaki fonksiyon alanları ile birlikte yapıyı konak meydanının bir parçası haline getirir

Başkanlık makamı meydanın ve yapının köşesini tutmakta, görsel ve fiziksel olarak en kolay ulaşılabilir konumdadır. Mekana, araç girişi dışında saat kulesi tören meydanından yürüyerek veya bisikletle ulaşılabilir ve halk ile bütünleşmiş konumdadır. Kamusal alan etkinlikleri ve sivil toplum faaliyetleri için amfi, sergi salonu, açık ve kapalı mekanlar meydan kotunda konumlanır. Küre biçimli şehir meclisleri salonu, meydanın alt kotunda konumlanır. Meydana rampa ile bağlanır. Yarı şeffaf çatısı ile kamusal mekanla bütünleşir, demokratik yönetimin ve şeffaflığın simgesi olur.

Meydan kotundan başlayıp deniz yönünde yükselerek devam eden parametrik çatı örtüsü saat kulesi meydanı ile yapı arasında simgesel bir bağlantı kurar. Çatıyı oluşturan hareketli elemanlar rüzgâr ve güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Çatının deniz yönünde yukarı kıvrılan köşesi, imbat rüzgarının yapıdaki yansımasını betimler böylece deniz ile görsel bir ilişki kurulmuş olur.

Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render