Limonlu Bahçe Konakları


Proje tarihi: 2021
Yatırımcı: Akyapı
İnşaat alanı: 202.800  m²
Konut alanı: 88.400 m² Konut adedi: 509
Ticaret alanı: 24.800 m² Ticari ünite: 150
Zemin altı alan: 60.000 m²    
                                                      
Hizmetler
Konsept Proje
Avan Proje
Kesin Proje
 
Ümraniye'nin merkezinde yer alan Limonlu Bahçe Konakları, ana caddenin üzerinde bulunması ve önemli ulaşım akslarına olan bağlantısı sayesinde kent yaşamının bir parçası olmasının yanı sıra özgün peyzaj tasarımı sayesinde kullanıcılarına doğa ile iç içe bir yaşam sunmaktadır. Çevresindeki yeni konut yerleşimi ve komşu parselindeki AVM bölgesi dolayısıyla insan hareketliliğinin merkezinde yer alan projede, iç ve dış mekân ayrımının önem kazandığı bir tasarım anlayışı benimsenmiştir. Kamusal ve özel alanların birbirinden ayrımı arazideki kot farklarının doğru bir biçimde kullanılmasıyla sağlanmış ve iç ve dış mekân dengesi kurulmuştur.
 
Cadde kotunda, metroyla direkt bağlantısı bulunan aks üzerinde yer alan ve farklı kullanıcı profillerinin kullandığı sirkülasyon alanına hizmet eden ticari alanlar konumlandırılmıştır. Böylece geniş ve prestijli bir kamusal alan geliştirilmiş ve bölgedeki açık hava cadde boyu alışveriş kültürü zenginleştirilmiştir. Çeperde ticari ve sosyal alanlar ile birlikte dinamik bir yaşam yer alırken projenin iç kısmında ise konut bölgesinin kullanımına sunulan yeşil alan bölgesi yer almaktadır. Kot farkı sayesinde ticari alanlardan izole olmuş konut yaşamı, gölet çevresinde yer alan rekreasyon alanları ve limon ağaçlarının yer aldığı peyzaj tasarımı ile yeşil doku ile ilişki içindedir.
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render
Render